Καλώς Ορίσατε στην Aγία Τριάδα

Welcome to Holy Trinity

 

Sunday, October 13, 2019

Sunday of the 7th Ecumenical Council

Κυριακή της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου

Orthos 9:00AM followed by the Divine Liturgy 10:00AM

"Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit," - Matthew 28:19
 

Services Schedule

Sundays:  Orthos 9:00AM followed by the Divine Liturgy at 10:00AM

Weekday Holidays:  Orthos 9:00AM followed by the Divine Liturgy at 10:00AM

Great Vespers:  see Calendar of Services and Events for Great Vesper Services

 

Visit the Online Chapel for more daily readings, hymns, a monthly calendar of saints and feasts, and more.